Husleieindeksen Q3 2022

Vi ser en sterk økning i norske leiepriser, spesielt i de største byene. Her er de ferskeste tallene fra Husleieindeksen for tredje kvartal 2022.

Vår splitter nye Husleieindeks viser den prosentvise utviklingen for leieprisene i åtte norske byer. I forbindelse med kvartalsrapporten har vi også foretatt en undersøkelse av utleiere og leietakere som bruker Husleie.no. Rapporten inneholder nyttig innsikt og informasjon for alle som er interessert i det norske leiemarkedet.

Last ned Husleieindeksen Q3 2022

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet.
Les mer

Sterk prisvekst i norske leiepriser

Den splitter nye Husleieindeksen viser en økning i norske leiepriser, spesielt i de største norske byene. I Norges hovedstad kan vi se en økning på 10.5 prosent, i Bergen kan vi se en økning på 5.8 prosent og i Trondheim en økning på 10 prosent. En utrolig utvikling kan også sees i Porsgrunn/Skien, hvor leieprisene øker med mer enn 14 prosent.

Leietakers evne til å betale husleien

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse bestående av 206 utleiere og 488 leietakere som bruker Husleie.no. Rapporten tar for seg blant annet hvordan utleiere og leietakere opplever renteøkninger i samfunnet, samt hvilken grad dette kan ha påvirket leietakers betalingsevne.

Forsinket betaling

Det kan virke som at økte priser og renter i samfunnet kan ha hatt en innvirkning på leietakeres evne til å betale husleien. 39 prosent av leietakere har betalt inn husleien for sent i løpet av de siste tre månedene.

Et interessant funn fra undersøkelsen viser at så mye som 43 prosent av leietakere svarer at økte kostnader i samfunnet kan ha påvirket deres evne til å betale husleien i noen grad. 27.5 prosent leietakere svarer at det kan ha påvirket i stor grad.

Last ned Husleieindeksen for å se den fullstendige undersøkelsen her. 

Husleieindeksen viser at leietakere betaler husleien for sent. 

Om Husleieindeksen

Husleieindeksen blir publisert kvartalsvis for 8 norske byer. Husleieindeksen er basert på gjennomsnittlig leiepris for 1,2,3 og 4-roms boliger, og prisutviklingen som vises er justert etter endringer i boligtyper og byer. Dermed viser husleieindeksen en korrekt prisutvikling i forhold til endringer på leiemarkedet.

Om lag 560 000 norske husholdninger og ca. 1 million mennesker bor i en leid bolig i Norge, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 20 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en like presis statistikk som Husleie.no.

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet. Rapporten blir utgitt hvert kvartal.