Husleieindeksen Q4 2022

Vi ser en kraftig prisøkning i leiemarkedet. Her er den nyeste Husleieindeksen for fjerde kvartal 2022.

Husleieindeksen viser den prosentvise utviklingen for leieprisene i åtte norske byer. I forbindelse med kvartalsrapporten har vi også foretatt en undersøkelse av utleiere og leietakere som bruker Husleie.no. Rapporten inneholder nyttig innsikt og informasjon for alle som er interessert i det norske leiemarkedet.

Last ned Husleieindeksen Q4 2022

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet.
Les mer

Sterk prisvekst i norske leiepriser

Den splitter nye Husleieindeksen viser en økning i norske leiepriser, spesielt i de største norske byene. I Norges hovedstad kan vi se en økning på 7 prosent, i Bergen kan vi se en økning på 2,5 prosent og i Trondheim en økning på  2,6 prosent. En utrolig utvikling kan også sees i Kristiansand, hvor leieprisene øker med mer enn 10,3 prosent.

Indeksregulering av husleien

Indeksregulering av husleien betyr en endring av husleien i henhold til den generelle prisutviklingen i samfunnet. Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien, slik som husleieloven gir mulighet for. Nå som prisene i samfunnet har økt, har vi sett nærmere på indeksregulering i den ferskeste Husleieindeksen Q4 22. Vi har foretatt en spørreundersøkelse blant utleiere som benytter seg av Husleie.no, og i undersøkelsen har vi stilt respondentene ulike spørsmål som angår hvordan utleiere forholder seg til indeksregulering av husleien. Her kom det frem flere interessante funn.

Om Husleieindeksen

Husleieindeksen blir publisert kvartalsvis for 8 norske byer. Husleieindeksen er basert på gjennomsnittlig leiepris for 1,2,3 og 4-roms boliger, og prisutviklingen som vises er justert etter endringer i boligtyper og byer. Dermed viser husleieindeksen en korrekt prisutvikling i forhold til endringer på leiemarkedet.

Om lag 560 000 norske husholdninger og ca. 1 million mennesker bor i en leid bolig i Norge, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 20 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en like presis statistikk som Husleie.no.

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet. Rapporten blir utgitt hvert kvartal.