Vi lanserer Husleieindeksen!

Husleie.no lanserer ny rapport over prisutviklingen i det norske leiemarkedet. Den nye prisindeksen vises som en indeks og beskriver utviklingen av leieprisen med 3 kvartal 2020 som basisperiode.

Tallene som er anvendt er hentet fra våre databaser, bestående av husleie.no sine eksklusive leiekontrakter fra både private og profesjonelle utleiere over hele landet. Rapporten baserer seg på undersøkelser av våre 60 000 utleiere og 50 000 leietakere.

I dag er det over 560.000 norske husstander som leier bolig. Leieprisene utgjør dermed en svært viktig del av både leietakers og utleiers privatøkonomi.

Hva er Husleieindeksen?

Husleieindeksen er en kvartalsvis rapport som belyser utviklingen i leieprisen i de største norske byene. Indeksen er basert på gjennomsnittlig leiepris for 1,2,3 og 4-roms boliger, og prisutviklingen er justert etter endringer i boligtyper og byer. Dermed viser Husleieindeksen en mest mulig korrekt prisutvikling i leiemarkedet. 

Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet, og ingen annen aktør i Norge har bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk på leiepriser. I tillegg gjennomfører vi faste undersøkelser blant våre utleiere og leietakere for å få en bedre forståelse av markedet.

Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no

Hovedtema i rapporten

Husleieindeksen inneholder nyttig innsikt og informasjon for alle som er interessert i det norske leiemarkedet. I rapporten blir endringer og utviklinger i leieprisene beskrevet, samt detaljer slik som hvor mange utleiere inkluderer strøm i leien.

I tillegg til den generelle prisutviklingen i markedet vil hver rapport ta for seg et best teama. I den første rapporten har vi sett nærmere på hvorvidt endringer i skattepolitikken, som følge av regjeringsskiftet, fører til endringer i leiemarkedet. For å finne ut dette har vi gjennomført en undersøkelse blant våre kunder og brukere før og etter valget. Rapporten gir dermed en oversikt over hvordan resultatet av regjeringsskifte kan komme til å påvirke det norske leiemarkedet.

Vår Husleieindeks tilbyr også innsikt i utleieres preferanser rundt blant annet dyrehold, hvor mange boliger inkluderer strøm og hvor mange boliger som er møblert eller umøblert i de ulike byene.

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet. Rapporten blir utgitt hvert kvartal.