Brukerinnsikt i leiemarkedet

I brukerinnsikten fra Husleie.no er det hentet informasjon og statistikk fra tusenvis av utleiere og leietakere. I tillegg til å sende ut en omfattende undersøkelse hvert år, så foretar husleie.no også månedlige undersøkelser blant sine 50.000 utleiere og 38.000 leietakere. På denne siden finner du innsikt i forskjellige temaer som er basert på våre undersøkelser.

Utleier

53.000+

Utleier

Hvilken leietakertype er mest populær? Er det vanlig å øke husleien?

Leietaker

Er leietakere fornøyde med sitt leieforhold? Hva beskriver en god utleier?

Årlig undersøkelse

Hvem er leietakerne og utleierne? Hva tenker de om fremtidens leiemarked?

Flere temaer for innsikt

Ved å gå inn på linkene under her vil du finne mer innsikt og informasjon som omhandler ulike temaer innen boligutleie. Her vil du finne statistikk og data fra undersøkelser gjort blant både utleiere og leietakere.

Innflytting

Prisen er basert på størrelsen på Er det vanlig å ha innflyttingsprotokoll? Hvor ofte bytter leieobjektet eier?

Depositum

Har alle depositum som sikkerhet? Hvor mange leietakere har depositumsgaranti?

Avslutning

Har utleier lov til å si opp leieforholdet? Hva er de vanligste grunnene til oppsigelse?

Konflikter

Opplever mange trøbbel i leieforholdet? Hvorfor oppstår konflikter?

Om undersøkelsene

Husleie.no betjener om lag 15-20 % av det norske boligutleiemarkedet. Det er ikke rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, dermed er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en mer presis statistikk. Svarene kommer fra utleiere og leietakere som bruker tjenestene til Husleie.no. Les mer om kildene her.

Husleie.no tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Få mer informasjon om leiemarkedet ved å kontakte oss på innsikt@husleie.no Vi kan hente ut tall for byer, kommuner, fylker og regioner, og kan skreddersy en oversikt som viser priser, utvikling og faktainformasjon om det området du er opptatt av.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.

Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.