Innsikt om leietakere

Omtrent 23% av Norges befolkning er leietakere. Vi har gjort flere undersøkelser blant leietakere, og har samlet svarene og innsikten på denne siden.

66% av leietakerne

er fornøyde med boligen de leier.

80% av leietakerne

sier de er fornøyde med utleieren de har i nåværende leieforhold.

73% av leietakerne

forteller at de aldri har betalt husleien for sent.

Hva svarer leietakerne?

Ta en titt på hva leietakere sier beskriver en god utleier. Du kan også se nærmere på alder og arbeidssituasjon.

Tall og fakta

67%

sier at de ble valgt som leietaker i nårværende bolig fordi de fikk en god tone med utleieren på visningen. 32% svarer at de fikk boligen på grunn av gode referanser.

68%

svarer at det viktigste ved valg av nåværende bolig var beliggenheten. 61% svarer også at pris var en avgjørende faktør, 57% at standard og kvalitet var viktig. Kun 6% sier at de tok nåværende bolig fordi det var eneste ledige på markedet.

39%

sier at det vanskeligste med å finne en ny bolig er at de fleste blir leid ut raskt. 29% sier de har problemer med å ha nok penger til depositum, mens 21% sier det er vanskelig å betale husleien. 20% legger også til at det å skille seg fra andre interessenter kan være problematisk.

19%

av de spurte leietakerne har opplevd en form for diskriminering når de har lett etter en ny leiebolig. Hovedgrunnene til diksrimineringen har vært hudfarge og nasjonalitet, kjønn og at de er aleneforeldre. 66% av dem valgte å ikke gjøre noe med det, mens 26% fortalte det til venner og/eller familie. Kun 5% tok det opp med utleieren.

62%

av leietakerne sier at den største fordelen ved å bo i samme bygning som utleier ar at utleier har et øye med boligen når leietaker er borte. De føler også at utleier tar mer ansvar for vedlikehold av uteareal (52%) og mer ansvar for at leietaker skal ha det bra (46%).

42%

sier at den største ulempen med å bo i samme hus som utleier er at man må være ekstra forsiktig med støy. I tillegg synes 30% at det blir for nært å bo slik, og 27% føler at de bor der på utleiers premisser. 26% synes det er vanskelig hvordan de skal håndtere en oppstått uenighet eller konflikt. 4% sier de har problemer med at utleier kommer op uanmeldte besøk.

Vi opplever at de aller fleste leietakere trives i leieboligen og med utleieren sin. I noen tilfeller oppstår det konflikter, men god kommunikasjon partene i mellom gjør at det som oftest løser seg. Har leieforholdet en ordentlig leiekontrakt, samt depositum som sikkerhet, løser som oftest de fleste uenigheter seg raskt.

Kjetil J. Olsen, CEO i Husleie.no

Om undersøkelsene

Husleie.no betjener om lag 15-20 % av det norske boligutleiemarkedet. Det er ikke rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, dermed er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en mer presis statistikk. Svarene kommer fra utleiere og leietakere som bruker tjenestene til Husleie.no. Les mer om kildene her.

Husleie.no tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Få mer informasjon om leiemarkedet ved å kontakte oss på innsikt@husleie.no Vi kan hente ut tall for byer, kommuner, fylker og regioner, og kan skreddersy en oversikt som viser priser, utvikling og faktainformasjon om det området du er opptatt av.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.

Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.