Innsikt om depositum

Depositum er en nødvendig økonomisk sikring for utleierne. Halvparten av utleierne opplever sen betaling eller annet mislighold, som er sikret gjennom depositum. 30 prosent av utleierne oppgir at de har tapt penger på leieforhold. Av disse er 56 prosent på grunn av ubetalt husleie.

3 av 10 leieforhold

har ikke depositum som sikkerhet, hverken depositumskonto eller andre alternativer.

1 av 5 leietakere

sier at de har trøbbel med å ha nok penger til å betale depositum.

3 av 10 leietakere

forteller at utleier har spurt om de kan betale depositum inn til utleiers egen konto.

Utleiere og leietakere om depositum

Flest leieforhold har depositumskonto som sikkerthet, og flesteparten av leietakerne bruker egne sparepenger for å finansiere dette.

Depositumskonto er den mest foretrukne formen for sikkerhet i leieforholdet.
Flesteparten av leietakerne finansierer depositumet med egne sparepenger.

Tall og fakta

40%

av de spurte leietakerne sier at det var veldig enkelt å fremskaffe nok penger til depositum for nåværende bolig, mens 16% synes det var greit nok.

20%

sier at de ville vurdert forbrukslån til å finansiere depositum.

15%

av utleierne som har opprettet leiekontrakt hos Husleie.no har sagt ja til at leietaker kan bruke depositumsgaranti hvis vedkommende ikke har nok penger til depositum.

Et depositum er utleiers sikkerthet mot ubetalt husleie og eventuelle skader leietaker har forvoldt utleieboligen. Det er viktig at depositumspengene eller en annen form for sikkerhet er på plass innen leietaker flytter inn.

Annette Vogt, Content & Communications Manager i Husleie.no

Om undersøkelsene

Husleie.no betjener om lag 15-20 % av det norske boligutleiemarkedet. Det er ikke rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, dermed er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en mer presis statistikk. Svarene kommer fra utleiere og leietakere som bruker tjenestene til Husleie.no. Les mer om kildene her.

Husleie.no tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Få mer informasjon om leiemarkedet ved å kontakte oss på innsikt@husleie.no Vi kan hente ut tall for byer, kommuner, fylker og regioner, og kan skreddersy en oversikt som viser priser, utvikling og faktainformasjon om det området du er opptatt av.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.

Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.