4 tidsbesparende tips for utleiere

Det å drive med utleie av bolig kan være tidkrevende, og til tider anstrengende. Her er fem smarte tips som kan spare deg for tid og penger.

Tips 1: Benytt innovative løsninger

Stadig flere utleiere benytter seg av nye løsninger for å løse dagligdagse oppgaver rundt utleie. Med riktig tilnærming og bruk av smarte verktøy, kan du spare både tid og energi. Med moderne løsninger kan alt gjøres digitalt – alt fra signering av leiekontrakt til innbetaling av husleie. Dagligdagse oppgaver rundt utleie kan nå gjøres enklere og enda mer effektivt.

Med de riktige verktøyene som Husleie.no kan tilby, kan dette hjelpe deg med å automatisere repeterende oppgaver. Da sparer du tid på å administrere leieforholdene dine, så du kan bruke tiden din på viktigere ting. La Husleie.no gjøre de administrative oppgavene, som blant annet å kreve inn husleien for deg eller utføre årlig indeksregulering av husleien. Bruker du Husleie.no skjer reguleringen automatisk, uavhengig om du har et nytt eller et eksisterende leieforhold.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.
Les mer her

Tips 2: Sørg for å velge riktig leietaker

Flesteparten av utleiere er på utkikk etter en leietaker som blant annet betaler leien i tide, behandler boligen pent og følger husordensreglene. For å oppnå dette bør du sørge for å lande på riktig leietaker under utvelgelsesprosessen. Det kan derimot være vanskelig å forutsi om vedkommende kommer til å bli en god leietakere eller ikke. Dårlig valg av leietaker kan stjele tid, penger og energi. Prosessen med å kaste ut en leietaker er ikke bare lang og tidkrevende, men også kostbar. Kredittsjekker du en aktuell leietaker, får du nyttig informasjon om vedkommendes betalingsevne, og dermed kan du luke bort de leietakere du ikke ønsker.

Før du bestemmer deg for hvem som skal leie boligen din, er det fornuftig å sjekke referanser og spørre om et leietakerbevis. Hos Husleie.no får du også kredittsjekk til 49 kroner. 

Du kan spare mye tid og energi ved å ta i bruk en utleieplattform som Husleie.no.

Tips 3: Utleieforsikring

Dessverre opplever utleiere av og til at leietaker ikke tar vare på boligen slik man kan forvente, eller i verste fall påfører større skade på utleieenheten. Depositumet dekker ofte ikke hele tapet av et misligholdt leieforhold. Summen av ubetalt husleie, skader på boligen og/eller kostnader til utkastelse kan koste flere tusen kroner. En utleieforsikring gir utleier innenfor vilkårene, dekning for tap utover det som dekkes av depositumet. Du kan spare mye tid og penger på å ha en utleieforsikring dersom uhellet er ute.

Premiumbrukere i Husleie.no får utleieforsikring fra Tryg inkludert i abonnementet. Forsikringen fra Tryg dekker skadeverk opp til fem hundre tusen kroner. 

Tips 4: Planlegg og ha god oversikt

For mange utleiere er det en selvfølge, men for utleiere som ikke har så mye erfaring med utleie, er god planlegging nøkkelen til effektiv boligutleie. Det er viktig at du sørger for å holde tidsfrister til blant annet fristen til innlevering av selvangivelsen, den årlige indeksreguleringen av husleien og at du følger med på innbetaling av husleie.

Et tips er at man planlegger i god tid, slik at alle frister blir holdt. Kalkuler allerede nå hvor mye du vil komme til å tjene i år, undersøk når du kan indeksregulere leien og ha god orden på regnskapet. Dette kan spare deg for mye unødvendig stress senere.

Etter et leieforhold er avsluttet er det viktig å gjøre nødvendig vedlikehold og justeringer, før du skal leie ut til nye leietakere. Et smart tips er å sette et beløp til sides, slik at du har litt penger til overs som du kan bruke på vedlikehold av boligen dersom det skulle være behov for det.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.