Deler du sikringsskap med leietaker?

Deler du sikringsboks med leietaker? Det kan være en god løsning å installere en separat strømmåler for utleieboligen.

Det er ikke uvanlig å dele sikringsskap med sine leietakere dersom man leier ut en del av egen bolig. Delt sikringsskap kan gi en overbelastet strømkurs og høye strømregninger. Dette gjelder spesielt for deg som leier ut inklusiv strøm. Vi har tatt en prat med driftsansvarlig i elektrikertjenesten SpotOn, Ronnie Rusten. Han anbefaler sterkt at alle som driver med utleie bør installerer et separat sikringsskap i utleieboligen.

– Med to separate strømabonnement unngår du eventuelle tap dersom leietaker ikke skulle betale. Det er en sikkerhet for utleier, sier Rusten.

Lei av å dele sikringsskap med leietaker?

Som bruker av Husleie.no får du 250 kr. rabatt på elektrikertjenester fra SpotOn
Les mer

Sikkerhetstiltak

Den sikreste løsningen for utleiere er å ha et separat sikringsskap i utleieboligen.

– For utleiere som bestemmer seg for å leie ut del av egen bolig, vil jeg absolutt anbefale å installere en separat sikringsboks, sier Rusten.

Før du leier ut boligen din er det spesielt viktig at du undersøker og sørger for at det elektriske anlegget er bygget for å iverate helse, miljø og sikkerhet for de boende. Hvis du planlegger å innstallere et nytt sikringsskap, bør dette planlegges og utføres slik at det er egnet til den forutsattes bruk, slik at husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader.

– Det er ikke forsvarlig å leie ut en bolig hvor det elektriske anlegget ikke fungerer som det skal. Det kan være en sikkerhetsrisiko for de som bor der.

Driftsansvarlig i elektrikertjenesten SpotOn, Ronnie Rusten.

Høye strømpriser

Som utleier har du tre alternativer for hvordan du kan håndtere strømutgifter ved utleie. Du kan enten velge å inkludere strøm i husleien, kreve innbetaling av strømutgiftene i tillegg til husleien, eller la leietaker tegne et eget strømabonnement.

Med strømprisene som har ligget på et historisk høyt nivå det siste året, har mange utleiere som leier ut inklusiv strøm sittet igjen med høye strømregninger. Hvis du som utleier opplever å få høye strømregninger fra leietaker, kan det være en smart løsning å få installert et eget sikringsskap for utleieboligen. Da vil du få en egen kurs for leietaker, og unngå å måtte blande deg inn i leietakers strømbruk.

I perioder med høye strømpriser, er det heller ikke tillatt at utleier øker husleien. Det er kun lov å øke husleien ved gjengsleie eller ved indeksregulering.

– Å installere et separat sikringsskap til utleiedelen er en kostnad utleier bør ta. Ved å montere en separat strømmåler vil du forsikre at strømmen i boligen blir målt nøyaktig, slik at du kun betaler for det du faktisk bruker – istedenfor en antatt prosentdel, sier Rusten.

Elektrikerfirmaet SpotOn monterer raskt og effektivt strømmåler for din utleiebolig.

Ryker sikringen i boligen?

I tilfeller hvor sikringen stadig går i boligen, kan det være upraktisk å ikke ha selve sikringsskapet i sin del av boligen. Ifølge Husleieloven, er det heller ikke tillat at utleier tar seg inn uanmeldt i boligen.

– Hvis sikringsskapet er plassert i leietaker sin del av boligen og leietaker er på ferie, hva gjør du da? Det er jo nesten som at lysbryteren sitter i naboen sitt hus, forteller Rusten.

Hvis strømbrudd er et problem i boligen, vil dette regnes som brudd på husleiekontrakten. Om du opplever stadige brudd på sikringen, er det viktig at dette tas hånd om. Dette gjelder spesielt hvis sikringsskapet er plassert et sted hvor leietaker ikke har tilgang. Da kan i verste fall leietaker be om refusjon på husleien.

Når bør du bytte sikringsskap?

– Alle som har skrusikringer bør vurdere å bytte ut disse med automatsikringer med jordfeilvern. Gamle skrusikringer er ikke tilpasset dagens strømbruk. Dette ble brukt på 50, 60 og 70-tallet, da folk brukte mye mindre strøm. Det er en økt sikkerhetsrisiko av å ha et gammelt sikringsskap med skrusikringer sammenlignet med automatsikringer, forteller Ronnie.

Opplever du at sikringen går ofte, at du får støt eller at det er varmt i sikringsskapet? Eller ønsker du at leietaker skal ha sin egen strømmåler og strømabonnement? Da er det på tide at du får en elektriker til å undersøke sikringsskapet ditt. Utdaterte og gamle sikringsskap kan være brannfarlige. Det kan også lettere føre til at strømmen blir borte. Vår samarbeidspartner, SpotOn, har dyktige elektrikere som kan raskt og rimelig bytte ut og installere nye sikringsskap.

250 kroner rabatt hos SpotOn

– Det gir meg alltid en god følelse etter at jeg hadde vært hos en kunde for å byttet ut sikringsskapet. For da vet jeg at de kan sove tryggere om natta de neste 30 årene fremover.

Hos SpotOn får du 250 kroner rabatt på elektrikertjenester, dersom du er bruker hos Husleie.no. Prisen for å få en elektriker til å montere en strømmåler eller utføre andre tjenester, kan ofte bli høyere enn forventet. Derfor vil du med trygghet alltid få en fastpris på forskudd med SpotOn.

Få 250 kroner rabatt på elektrikertjenester

Som bruker av Husleie.no får du rabatt på elektrikere hos SpotOn. Du kan enkelt bestille en elektriker, få fastpris umiddelbart og jobben gjort når det passer deg.