Fremleie og AirBnB

Leier du ut gjennom Airbnb eller lignende tjenester, driver du i prinsippet med fremleie.

Definisjonen av fremleie er at du som leietaker overdrar de rettighetene du har i henhold til leiekontrakten til en annen leietaker. Dette skjer uten at du selv trer ut av det aktuelle leieforholdet. Du beholder dermed alle de forpliktelsene du har overfor utleier.

To typer fremleie

Det finnes to former for fremleie. Den ene formen kalles for hel fremleie og den andre for delvis fremleie. Førstnevnte innebærer at du som hovedleietaker leier ut hele utleieboligen til en annen. Den andre formen betyr at du som hovedleietaker kun leier ut mindre deler av utleieboligen, som for eksempel et rom. Begge formene er vanlige blant de som leier ut gjennom Airbnb. Fremleie, enten den er hel eller delvis, skal være av midlertidig karakter.

I henhold til husleieloven skal utleieren gi sitt samtykke til fremleie, men kan i prinsippet kun nekte dette dersom det foreligger en saklig grunn.

Vær oppmerksom på at retten til fremleie ikke gjelder dersom du leier en hybel. Det er heller ikke mulig med fremleie dersom du leier en privatbolig i en periode på mindre enn fem år.

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.
Les mer

Hovedleietakeren beholder sine plikter

Det at du driver med fremleie betyr, som nevnt, ikke at du frigjøres fra ditt ansvar overfor hovedutleier. Det vil si at du fremdeles er ansvarlig for at husleien blir betalt og at vedlikeholdsplikten følges.

Fremleie via Airbnb og lignende tjenester

I de senere årene har det, som allerede nevnt, kommet flere tjenester som lar deg leie ut deler av eller hele boligen din for kortere tidsperioder. AirbnbFlipkey og CouchSurfing har blitt populære løsninger for både leietakere og selveiere som ønsker å tjene litt ekstra. Spørsmålet er om du har lov til å drive fremleie på denne måten, spesielt om utleieobjektet er i et sameie eller borettslag.

I både borettslag og sameier gjelder regelen om at boligen må brukes til beboelse. Dette betyr at dersom du leier ut så ofte gjennom Airbnb at det kan minne om hotelldrift, kan dette være ulovlig. Dette fordi det vil være å anse som næringsvirksomhet.

Du kan derimot leie ut et rom eller flere gjennom Airbnb så lenge du selv bor i utleieobjektet. Det er ikke nødvendig å søke styret om godkjennelse til dette. Du kan også leie ut hele utleieobjektet dersom du selv er på ferie eller av en annen grunn ikke skal være hjemme på en stund.

Det er igjen viktig å ikke drive med korttidsutleie eller fremleie gjennom tjenester som Airbnb i så stor skala at det blir å regne som næringsvirksomhet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned ⇣

Leier du ut boligen via Airbnb eller lignende tjenester driver du i prinsippet med fremleie. Det finnes både hel og delvis fremleie.

Airbnb og andelseiere

Reglene er litt strengere for deg som bor i en andelsleilighet. Dersom du ønsker å leie ut hele leiligheten din via Airbnb og altså ikke bo der selv mens utleien pågår, må du i henhold til borettslagsloven få godkjenning til dette fra styret. Spørsmålet som forblir uklart er om du må søke styret om godkjenning for hver gang du leier ut på nytt eller om du får en engangsgodkjennelse som gjelder for all fremtidig utleie gjennom Airbnb.

Dersom du derimot ønsker å leie ut et rom, en plass på sofaen din eller en hybel, så trenger du ikke søke styret om godkjenning.

Skatt på inntekter via Airbnb

Det er egne regler som gjelder for skatt av korttidsleie av egen bolig. Uansett om du leier ut hele eller deler av boligen din, vil inntekter over 10 000 NOK være skattepliktige etter en sjablongmetode. Dette betyr at det du tjener på korttidsutleie (under 30 dager) skal være skattefritt hvis det inntjente beløpet er 10 000 NOK eller mindre pr år. Av det overskytende beløpet regnes 85 % som skattepliktig inntekt. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens sider.

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

lightbulb.svgCreated with Sketch.