Ulovlige husleiekontrakter ikke uvanlig. Når du som leietaker leier en bolig er det viktig at du undersøker at husleiekontrakten er juridisk riktig før du signerer.

Husleiekontrakter og Husleieloven

Husleieloven er det lovverket vi har som regulerer leie og utleie av bolig. Loven er bygget med utgangspunkt i hva som er til leietakers beste og er fordelaktig for deg som leietaker. I husleiekontrakten kan det ikke avtales vilkår som er mindre gunstige for deg som leietaker enn det som er angitt i Husleieloven. I visse tilfeller åpner loven dog for avtaleregulering. Du bør sjekke kontrakten grundig før du signerer, da det ofte kan forekomme at kontrakten inneholder ulovligheter.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

En muntlig husleiekontrakt er gyldig, men med tanke på bevisbyrden dersom det skulle oppstå tvister eller uenigheter er det en fordel å ha kontrakten skriftlig.

Dersom du ikke har en skriftlig husleiekontrakt har du like fullt rettigheter som følger av Husleieloven, og som kan håndheves i leieforholdet ditt.

En husleiekontrakt er gyldig selv om den er muntlig, men med tanke på bevisbyrden dersom det skulle oppstå tvister eller uenigheter er det en fordel at kontrakten som inngås er skriftlig. Ber du om skriftlig husleiekontrakt er utleier pliktig til å gi deg en, og det er viktig å påse at det ikke er en ulovlig husleiekontrakt.

Leieforholdets varighet

Når det gjelder leieforholdets varighet finnes det flere muligheter. En tidsbestemt leiekontrakt kan, med visse unntak, ikke inngås for mindre enn tre år. Da løper husleiekontrakten frem til avtalt sluttdato uten at partene kan si den opp. Her er det dog viktig at utleier skriftlig opplyser deg som leietaker om at du ikke har anledning til å si opp husleiekontrakten i den avtalte perioden. Gjør ikke utleier dette, gjelder vanlig oppsigelse som er tre måneder.

Dersom du har inngått en tidsubestemt leiekontrakt, skal du være klar over at utleier må si deg opp skriftlig for at oppsigelsen skal være gyldig. I tillegg må den oppfylle visse formkrav, som blant annet inkluderer begrunnelse for oppsigelsen.

Manglende bruk av depositumskonto

ulovlig depositumskonto

Det er ikke uvanlig at utleier ber om at depositumet skal innbetales på utleierens egen konto selv om dette er ulovlig. Overfører du depositumet til utleiers private konto kan denne disponere midlene fritt. Når du da skal flytte igjen kan det være at det ikke er penger igjen, slik at du kan få depositumet tilbake.

Et depositum skal innbetales til en egen, sperret depositumskonto som står i begges navn. Hos Husleie.no er depositumskonto en integrert del av hele utleieprosessen. Utleier og leietaker kan enkelt opprette dette samtidig med leiekontrakten og begge deler signeres med BankID.

Husleie

I henhold til Husleieloven kan det ikke avtales at husleien skal forskuddsbetales for mer enn en måned av gangen. Utleier kan ikke kreve at du skal betale husleien i kontanter og denne kan heller ikke kreve at du overfører pengene til en konto i utlandet, selv om dette er skrevet i husleiekontrakten. Det er også enkelte utgifter utleieren har som han ikke kan kreve at leietakeren betaler helt eller delvis:

  • Kabel-TV
  • Eiendomsskatt
  • Offentlige avgifter (med unntak av utgifter til vann og avløp etter målt forbruk – les mer her)
  • Forsikring
  • Vaktmester
  • Utgifter ved opprettelse av depositumskonto

Man kan heller ikke avtale en husleie som er urimelig mye høyere enn det som er markedsleie. I tillegg er det et krav om at husleien skal være et fast beløp.

Hvordan unngår man ulovlige husleiekontrakter?

Det høres kanskje ut som en selvfølge at man skal unngå å skrive under på ulovlige husleiekontrakter. Dessverre er det flere utleiere og leietakere som ikke er klar over hva en husleiekontrakt skal inneholde for å følge husleieloven. Hvis du følger de ovennevnte punktene, setter deg bedre inn i husleieloven, eller bruker en gratis husleiekontrakt fra Husleie.no, kan du være sikker på at du ikke skriver under på noen ulovlige husleiekontrakter.

Et trygt leieforhold starter med en god leiekontrakt

Husleie.no gir deg den enkleste og beste leiekontrakten med BankID-signering. Helt gratis.

Les mer