Norges første depositumsgaranti med månedlige innbetalinger!

Depositumsgaranti – en helt ny og bedre løsning for depositum

I Husleie.no har vi jobbet på spreng med et helt nytt produkt som ikke har eksistert på det norske markedet – før nå! La oss presentere depositumsgaranti med månedlige innbetalinger, en ny løsning som gjør det enklere for leietakere å betale inn depositum, og gir utleier samme sikkerhet.

Leietakere tar opp forbrukslån

Hvert kvartal lanserer vi en ny rapport, Husleieindeksen, som viser utviklingen i norske leiepriser og innsikt i leiemarkedet. I den ferskeste Husleieindeksen for andre kvartal 2022, viser våre undersøkelser at leietakere sliter med å få fremskaffet nok penger for innbetaling av depositum.

Våre undersøkelser, gjort på utleiere og leietakere fra vår plattform, viser at en større andel leietakere har vært avhengig av å måtte låne penger fra familie, mens andre har vært nødt ta opp forbrukslån for å få stilt med nok midler til depositum.

Et smart alternativ

Utleiere ønsker typisk mellom to og seks måneders husleie som sikkerhet for leieforholdet. Ved bruk av Husleie.no sin leiekontrakt kan man velge depositumsgaranti med månedlige innbetalinger som alternativ depositumsløsning. Istedenfor at leietaker blir nødt til å binde opp et stort beløp på en depositumskonto, kan leietaker med et depositumsabonnement heller betale et lavt fast beløp i måneden.

Laginnsats

Vi i Husleie.no har jobbet hardt med å skape et produkt som er like sikkert som de ordinære depositumsløsningene. Depositumsabonnementet inkluderer garanti og fungerer som et alternativ til ordinært depositum ved leie av bolig. Vi kan stolt dele at vi er de første som tilbyr denne løsningen på det norske markedet!

Vår forretningsutvikler, Karl Jørgen, har jobbet tett med produktet fra start til slutt. Han forteller at det har vært en spennende prosess.

– Depositumsgaranti med månedlige innbetalinger har vært et veldig spennende og omfattende prosjekt, hvor alle avdelingene i selskapet har vært involvert. Nettopp fordi dette har vært en skikkelig team-effort er det ekstra gøy å lansere dette produktet, forteller Karl Jørgen.

Hele teamet har samarbeidet på tvers av fagfelt og avdelinger, for å få et etterlengtet produkt. Frem til nå har det vært to alternativer for depositum på markedet, depositumskonto og depositumsgaranti med engangsbetaling.

– Vårt mål er å skape gode leieforhold og vi tror at depositumsgaranti med månedlige innbetalinger vil hjelpe leietakere med å stille den sikkerheten utleier ønsker for leieforholdet, avslutter Karl Jørgen.

Markedets første depositumsgaranti med månedlige innbetalinger!

Nå kan leietakere abonnere på depositum – samme sikkerhet for deg som utleier! Leietaker betaler et fast lav månedsbeløp, fremfor å knytte et stort beløp til en depositumskonto.