Innsikt om konflikter i leieforholdet

De fleste leieforhold går heldigvis fint, men å leie ut en bolig er ikke alltid en dans på roser. Både utleiere og leietakere Husleie.no har snakket med har opplevd at det kan oppstå konflikter og mislighold. Det at leietaker ikke betaler husleien til rett tid eller at vedlikeholdspliktene ikke overholdes er ofte grunner til uenigheter.

1 av 5 leietakere

svarer at de har hatt en konflikt med nåværende eller en tidligere utleier.

35 % av utleierne

sier at de har hatt en eller flere ubehagelige episoder relatert til å ha en leietaker i samme hus som de selv bor i.

1 av 5 leietakere

forteller at utleier har spurt om de kan betale depositum inn til utleiers egen konto.

Grunner til konflikt

Undersøkelser Husleie.no har gjort blant både utleier og leietakere viser at det er ulike grunner til at en konflikt oppstår. Flest utleiere svarer at en av hovedgrunnene er at husleien ikke blir betalt i tide, mens leietakerne på sin side forteller at konflikter ofte oppstår ved utflytting av boligen. Se alle svarene under her.

Tall og fakta

23%

av utleierne sier at det er ubehagelig å øke husleien når de har leietaker som bor i samme bolig som dem selv.

52%

av utleierne sier at det ikke er noe problem å purre leietakeren hvis husleien ikke har blitt betalt i tide.

90%

av leietakerne som har opplevd å bli diskriminert av en potensiell utleier, tok ikke saken videre.

For å unngå at konflikter oppstår anbefaler vi å ha en juridisk riktig leiekontrakt signert av begge parter i leieforholdet. Det å ha en form for sikkerhet, som for eksempel depositumskonto, på plass før leietaker flytter inn er også viktig.

Kjetil J. Olsen, CEO i Husleie.no

Om undersøkelsene

Husleie.no betjener om lag 15-20 % av det norske boligutleiemarkedet. Det er ikke rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, dermed er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en mer presis statistikk. Svarene kommer fra utleiere og leietakere som bruker tjenestene til Husleie.no. Les mer om kildene her.

Husleie.no tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Få mer informasjon om leiemarkedet ved å kontakte oss på innsikt@husleie.no Vi kan hente ut tall for byer, kommuner, fylker og regioner, og kan skreddersy en oversikt som viser priser, utvikling og faktainformasjon om det området du er opptatt av.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.

Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.