Nok en gang er det rekordmange studenter som er på jakt etter en hybel. Som utleier har du sikkert fått mange henvendelser på annonsen din fra nettopp studenter. Du er kanskje usikker på om det er lurt å leie ut til studenter? Kanskje har du tenkt at du helst ønsker et voksent par i fast stilling?

Stor andel må leie på det private markedet

Til tross for at det satses på utbygning av boliger i studentsamskipnadene, er den nasjonale dekningsgraden ikke høyere enn 15 % per august 2021. Det vil si at 85 % av landets studenter må ut på det private markedet for å finne seg et sted å bo.

Om du tenker på å leie ut til en eller flere av de mange studentene på jakt etter husrom, er det viktig å vite at utleieobjektet må være godkjent av kommunen. De stiller blant annet krav til takhøyde, vinduer og lufteventiler samt rømningsveier. Det er fullt mulig å leie ut et ledig soverom, men det kan ikke bruke rommet til noe annet enn hva det er godkjent for.

De viktigste punktene når du leier ut til studenter

Undersøkelsen vi har gjennomført blant utleiere viser at 55 % foretrekker å leie ut til enslige. Studenter kommer først på femteplass. Her er noen gode råd når du skal leie ut til studenter:

  • Referanser – Be om referanser fra en eller to personer. Vær imidlertid oppmerksom på at du i henhold til husleieloven ikke har lov til å diskriminere på bakgrunn av slike ting som blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller kjønnsidentitet.
  • Kredittsjekk/leietakerbevis – Når du som privatperson skal leie ut, har du mulighet til å foreta en kredittsjekk av potensielle leietakere. Da reduserer du risikoen for å leie ut til noen som har økonomiske problemer. Du kan også be om et leietakerbevis. Det vil gi deg den nødvendige innsikten i leietakerens betalingsevne.
  • Husleiekontrakt – med en skriftlig og god kontrakt er du dekket om det skulle oppstå konflikter.
  • Leietid – Noen studenter ønsker å leie samme bolig i hele studietiden, mens andre ikke ønsker å leie i mer enn ett år. Den generelle minstetiden er på tre år, men om du leier ut et rom, hybel eller leilighet i samme bolig som du selv bor i, kan leieavtalen være på et år. Om leieperioden ikke er spesifisert i kontrakten, vil den være tidsubestemt.
  • Depositum – En depositumskonto er til god hjelp om husleien uteblir eller om noe i utleieobjektet blir ødelagt. En slik konto skal være sperret, og den skal stå i leietakerens navn. Kontoen blir oppgjort når leieforholdet opphører, og begge parter må være enige i oppgjøret.
  • Ordensregler – Gode husordensregler vil bidra til et ryddig forhold mellom utleier og leietaker. Risikoen for konflikter reduseres når leietakeren på forhånd vet hva som er lov eller ikke lov. Husordensreglene kan følge med som et vedlegg til husleiekontrakten.

Et trygt leieforhold starter med en god leiekontrakt

Husleie.no gir deg den enkleste og beste leiekontrakten med BankID-signering. Helt gratis.

Les mer

Hvor mye betaler studenter i husleie?

I år er antall studenter større enn noen gang, og dette legger et større press på boligmarkedet. I Oslo begynte høstens studenter å se etter bolig allerede i april, og snittprisen på en leilighet er høyere enn tidligere. I juli var denne snittprisen på hele 12 948 kroner. I Bergen var snittprisen på 10 455 kroner og i Trondheim kostet det å leie en leilighet i snitt 9 363 kroner. Det vil si at alle studentbyene har opplevd en kraftig økning i leieprisene.

Skattefri utleie

Om du leier ut mindre enn halvparten av din egen bolig, vil leieinntektene du får inn være skattefrie. Det er utleieverdien som er det viktige her. Du kan dermed leie ut alt fra et enkelt rom til flere hybler, så lenge leieverdien av den delen du bor i er høyere enn for den delen du leier ut. Det er dermed god økonomi å leie ut til studenter.

Trygg utleie gjennom husleie.no

Ønsker du å leie ut til studenter på tryggest mulig måte, kan du gjøre dette ved å administrere leieforholdet gjennom husleie.no. Hos oss får du en juridisk gyldig leiekontrakt, og vi kan hjelpe deg med innkreving av husleien. I tillegg finner du en rekke maler og prosesser, som hjelper deg med å etablere et godt, trygt og varig leieforhold. Visste du også at vi tilbyr juridisk hjelp og veiledning gjennom samarbeidet vi har med Forbrukeradvokaten? Les mer her!

Forvaltning av leieforholdet gir færre bekymringer

Bruker du Husleie.no får du alle verktøy som boligutleiere behøver inkl. tilgang til juridisk bistand.

Les mer