Har leietaker rett til å ha kjæledyr i utleieboligen?

Hva hvis leietakeren din skaffer seg dyr uten din samtykke? Kan du nekte at leietaker skaffer seg kjæledyr?

Ikke alle leietakere eller utleiere er klare over hvilke rettigheter som gjelder når det kommer til dyrehold i utleieboligen. Det er opp til utleier å gjøre klart i leiekontrakten om det er tillatt med kjæledyr eller ikke. Leiekontrakten er bindende mellom leietaker og utleier, men det er verdt å merke seg at det finnes visse unntak i loven som tillater leietakere å ha kjæledyr likevel.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvorvidt en utleier kan nekte leietaker å ha dyr i utleieboligen, og hvilke rettigheter leietakere har i henhold til loven. Vi vil også se på hvordan utleiere kan beskytte sin utleiebolig mot skade forårsaket av leietakers kjæledyr.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.
Les mer her

Hva om leietaker skaffer seg kjæledyr uten samtykke?

Tilstedeværelsen av kjæledyr i en utleieleilighet kan være en kilde til konflikt mellom leietaker og utleier. Derfor er det viktig at begge parter er klar over sine rettigheter slik at det ikke oppstår misnøye og konflikt i leieforholdet. I noen tilfeller tillater ikke utleiere at leietaker har kjæledyr i utleieboligen – likevel hender det at enkelte utleiere endrer mening og er mer tolerante, avhengig av situasjonen.

Det hender at leietakere skaffer seg kjæledyr uten tillatelse. Hvis leietaker bryter leiekontrakten og skaffer seg kjæledyr uten utleiers samtykke, kan dette gi et grunnlag for utkastelse og eventuelle erstatninger for skader gjort på boligen.

Har leietaker rett til å ha kjæledyr i utleieboligen?

Dersom leietaker har et ønske om å få et kjæledyr, vil det være leiekontraktens betingelser som gjelder. De samme reglene gjelder for utleier, borettslag og sameie. I Husleieloven står det beskrevet at leietaker plikter å følge vanlige husordensregler og rimelige påbud som utleier har fastsatt til sikring av god husorden. Selv om utleieren har fastsatt et forbud mot dyrehold i utleieboligen, kan leietaker ha kjæledyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller naboer.

Det finnes unntak som gjør at utleier ikke kan nekte leietaker å ha kjæledyr i utleieboligen.

Gyldige grunner til at leietaker kan ha kjæledyr

Ifølge Husleieloven §5-2, plikter leietaker å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden. Gode grunner til at leietaker skal kunne ha kjæledyr, selv om utleier har fastsatt et forbud, er blant annet:

  • At det foreligger psykososiale behov hos leietaker, for eksempel at leietaker er blind og trenger førerhund
  • Sosiale og velferdsmessige hensyn
  • Hvis leietaker sin kjæreste/nærmeste familie skal flytte inn og vedkommende har kjæledyr

Det er viktig å merke seg at kjæledyret ikke skal gi ut ubehagelig lukt, støy eller kan gi fysisk ubehag slik som frykt eller allergiske reaksjoner for andre beboere.

Utleier bør tillate at leietakere har kjæledyr som fisk, gnagere, reptiler eller fugler, ettersom at disse lever i lukket innhegning og mest sannsynlig ikke vil være til ulempe for andre beboere.

Hvordan kan utleiere beskytte utleieboligen mot skade forårsaket av leietaker eller leietakers kjæledyr?

Den beste måten en utleier kan beskytte eiendommen sin på er ved å ha en utleieforsikring. En ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Dette gjør derimot utleieforsikringen du får gjennom Husleie.no. Utleieforsikringen dekker skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende opptil en halv million kroner. Hvis slike skader skulle forekomme må utleier søke å begrense tapet i størst mulig grad og melde skade uten ugrunnet opphold. Du kan lese mer om utleieforsikring her.

Juridiske bistand for utleiere

Husleie.no har et tett samarbeid med Forbrukeradvokaten, et advokatfirma som er spesialisert på utleie og forvaltning. Som Premium-abonnent hos Husleie.no får du juridisk bistand inkludert i abonnementet.

Dersom du skulle havnet i en situasjon hvor leietaker har skaffet seg kjæledyr, til tross for hva som står beskrevet i husleiekontrakten, kan det være nødvendig med juridisk bistand. Bli Premium-abonnement, så får du jurididisk bistand fra Forbrukeradvokaten inkludert i abonnementet.

 
Anne-Mette Hårdnes fra Forbrukeradvokaten.
Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.