Hva er et depositumslån?

Når man skal leie bolig, enten det er en studenthybel eller en hel enebolig, vil utleier be om et depositum.

Depositumet er vanligvis et beløp som tilsvarer tre til maksimalt seks måneders husleie. Dette beløpet kan bli høyt, avhengig av hva man skal betale i husleie. Dersom man ikke har oppsparte midler, eller ikke ønsker å bruke de pengene man har, kan man ta opp et depositumslån.

Slik får du et depositumslån

Det er mange banker som tilbyr depositumslån. Renten og gebyrer varierer fra bank til bank. Et depositumslån er et lån der det ikke kreves sikkerhet for pengene man låner. Lånet får dermed en høyere rente enn det man får ved boliglån, der boligen settes som pant for lånebeløpet.

Markedets enkleste depositumskonto

Hos Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto.
Opprett konto

Før du får innvilget et depositumslån må du oppfylle visse grunnleggende krav som banken stiller. Det ene går på alder. Bankene opererer gjerne med en nedre aldersgrense og denne kan variere fra 18 til 25 år.

Det viktig at man ikke er registrert med betalingsanmerkninger. Det gjør det vanskeligere å få lån dersom man er registrert som en dårlig betaler. Dette henger sammen med at banken skal sikre at de får tilbake pengene de har lånt ut. Når banken mottar lånesøknaden, vil de automatisk foreta en kredittsjekk for å finne ut om de kan innvilge depositumslånet eller ikke.

Når leieforholdet opphører

Bankene som tilbyr depositumslån har en låneramme på tre måneders husleie, og varer vanligvis fem år. Pengene settes inn på en sperret konto, en depositumskonto, som står i leieboerens navn.

Så lenge leieforholdet løper betaler leietaker, som har tatt opp depositumslånet, bare rentene på lånet hver måned. Når leieforholdet opphører vil depositumskontoen bli oppgjort. Dersom utleier ikke kommer med noen krav, vil pengene på kontoen bli tilbakeført til banken og lånet blir oppgjort.

Har man ikke oppsparte midler til depositum eller ikke ønsker å bruke av disse, kan man ta opp et depositumslån.

Depositumslån kontra depositumsgaranti

Et depositumslån er penger man låner for å kunne stille den økonomiske sikkerheten som er nødvendig når man inngår en leiekontrakt. Fordelen er at de som ikke har midler eller ikke ønsker å binde sparepengene opp i et depositum, får likevel betalt.

Det finnes også et annet alternativ til depositumslån. Dette er depositumsgaranti. Dette er en garanti som stilles av en tredjepart. Det kan være NAV, eller en garanti som leieboeren kjøper fra en tredjepart. Det er som regel forsikringsselskaper som kan tilby slike tjenester.

Depositumsgarantien varer i tre år og gjelder for opp til seks måneders husleie. Prisen, som er et engangsbeløp, avgjøres av leiesummens størrelse. Det betyr at den ofte koster et sted mellom 3.000 og 5.000 kroner.

Dersom leieboer ikke har betalt husleien eller på andre måter har misligholdt husleiekontrakten, kan utleier sende krav til den som har stilt garantien. Garantiutsteder (forsikringsselskapet) vil da dekke kravet og samtidig kreve utlegget tilbakebetalt av leieboeren.

Hos Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du oppretter en leiekontrakt.