Et av de store spørsmålene mange private utleiere har er når det skal beskattes av leieinntektene. Reglene rundt beskatning av leieinntekter kan ved første øyekast virke kompliserte, om du må skatte og eventuelt hvor mye avhenger av hva du leier ut og hvor lang leieperioden er.

I prinsippet er det slik at dersom dine leieinntekter er skattepliktige, så skal overskuddet skattes som kapitalinntekt. I 2018 er den satsen på 23 %, altså en prosent lavere enn den var i 2017. Dersom du har et underskudd skal dette føres som fradrag i skattemeldingen din. Da må du også huske å fylle ut det skjemaet som heter RF-1189 – Utleie mv. av fast eiendom.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

For å finne ut hva du som utleier skal betale skatt av er det først og fremst viktig å vite hva du leier ut. Du skattlegges nemlig ikke på samme måte om du leier ut en hybel i din egen bolig eller om du leier ut en adskilt utleieenhet.

Ulik beskatning avhengig av hva du leier ut

For å finne ut hva du som utleier skal betale skatt av er det først og fremst viktig å vite hva du leier ut. Du skattlegges nemlig ikke på samme måte om du leier ut en hybel eller leilighet i din egen bolig, altså der du selv har folkeregistrert adresse, eller om du leier ut en adskilt utleieenhet. Dersom du leier ut fritidsbolig har dette egne regler for beskatning.

Dersom du leier ut mindre enn 50 % av egen bolig, enten dette er en hybel i kjelleren eller en leilighet over garasjen, så trenger du ikke å betale skatt av inntektene. Denne regelen gjelder også dersom enheten du leier ut har egen inngang og en hageflekk. Vær dog oppmerksom på at du da ikke kan trekke fra eventuelle utgifter i forbindelse med utleien.

Leier du ut mer enn 50 % av egen bolig er leieinntekter som ikke overstiger 20 000 kr per år skattefrie. Dersom boligen er en flermannsbolig, vil fritaket for skatt på inntektene frafalle selv om du selv bor i mer enn halvparten av boligen.

Inntekter ved utleie av adskilt utleieenhet

Dersom du leier ut en adskilt enhet, altså en enhet som ikke er tilknyttet din folkeregistrerte adresse, skal du for inntektsåret 2018 betale 23 % skatt av leieinntektene dine.

Siden inntekten beskattes, kan du også trekke fra eventuelle utgifter du måtte ha. Dette gjelder ting som annonsering, forsikring, vedlikehold, kommunale avgifter og husleie til borettslag. Du må føre summene som er til fradrag inn i selvangivelsen sammen med de inntektene du har hatt. På den måten skattes du altså av dine netto leieinntekter.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer

Driver du med utleie og har fra fem boenheter og oppover, regnes dette som skattemessig virksomhet. Dermed blir inntektene dine å regne som næringsinntekt og skal skattes med 50,4 %. Velger du å opprette et AS og overføre virksomheten dit, vil reglene om beskatning endre seg litt. Du kan lese mer om utleie på Skatteetaten.

Inntektsåret 2018 – Korttidsutleie

Leier du ut hele boligen din i mindre enn 30 dager har det fra og med inntektsåret 2018 kommet nye regler for hvordan dette skal beskattes. Det er bestemt at inntekter fra korttidsleie på inntil 10 000 kr i året er skattefrie. Dersom du har inntekter som er større enn dette, er 85 % skattepliktig inntekt. Det er viktig å være klar over at utleieperioden på 30 dager gjelder for hvert enkelt utleieforhold og at beløpsgrensen gjelder hele inntektsåret.