Utkastelse av leietaker

Dersom leietaker ikke oppfyller forpliktelsene etter leiekontrakten og nekter å flytte etter at kontrakten er hevet eller leietaker er sagt opp, kan utleier sende begjæring om tvangsfravikelse for å…

Utflytting

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på. Har man en tidsbestemt leiekontrakt er det datoen som er satt…

Ulovlige husleiekontrakter

Ulovlige husleiekontrakter ikke uvanlig. Når du som leietaker leier en bolig er det vanlig å ha en husleiekontrakt som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Du bør sjekke kontrakten…

Tips til selvangivelsen

Leier du ut deler av bolig du selv bor i eller en bolig du ikke bor i, finnes det noen viktige ting å tenke på. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom de viktigste tipsene til selvangivelsen for…

Slik leier du ut boligen din

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Husleie.no har mange års erfaring med utleie av bolig og gir deg tips på hva du bør tenke på. Her følger syv punkter du bør gå gjennom før du setter i…

Skatt på leieinntekter

Et av de store spørsmålene mange private utleiere har er når det skal beskattes av leieinntektene. Reglene rundt beskatning av leieinntekter kan ved første øyekast virke kompliserte, om du må skatte…

Fremleie – hvilke regler gjelder?

Kan leietaker fremleie leieboligen, eller kan utleier nekte dette? I denne artikkelen kan du lese mer hvilke regler som gjelder. Hvilke regler er det som gjelder ved fremleie av boligen? Fremleie…

Regler for ulike leieobjekter

I denne artikkelen vil du få en oversikt over reglene for utleie av ulike boenheter; som for eksempel sokkelleilighet, bofellesskap eller hus. Dersom du ønsker å leie ut deler av boligen din eller…

Overtakelsesprotokoll

Overtakelsesprotokollen, også kjent som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig oppsummering av boligens tilstand ved innflytting. En slik protokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte…

Økning av husleien

Driver man med boligutleie, enten man har en eller hundre leietakere, vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning. Indeksregulering Kravene til indeksregulering…