Husleien

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Hvor høy bør leien være? Forholdet…

Husleieloven

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar 2000.…

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker, og er både nyttig og nødvendig for både leietaker og utleier. I husleiekontrakten reguleres plikter og rettigheter til både…

Fremleie og AirBnB

Dersom du leier ut via Airbnb eller lignende tjenester, driver du i prinsippet med fremleie. Definisjonen av fremleie er at du som leietaker overdrar de rettighetene du har i henhold til…

Forsinket betaling av husleien

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales…

Depositumskonto

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller annen form for godkjent sikkerhet. Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle…

Depositumsgaranti

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet om husleien ikke betales eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke alltid man som…

Depositum

Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet depositum dukke opp på et tidlig tidspunkt. Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren. Dette gjøres for å sikre utleiers…