Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker, og er både nyttig og nødvendig for både leietaker og utleier. I husleiekontrakten reguleres plikter og rettigheter til både…

Heving av leiekontrakten

Heving av leiekontakten vil si at den bortfaller med øyeblikkelig virkning. Leieforholdet er dermed avsluttet og leietakeren må/kan flytte ut. Hvem kan heve leiekontrakten? Både leietaker og utleier…

Fremleie og AirBnB

Dersom du leier ut via Airbnb eller lignende tjenester, driver du i prinsippet med fremleie. Definisjonen av fremleie er at du som leietaker overdrar de rettighetene du har i henhold til…

Forsinket betaling av husleien

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales…

Depositumskonto

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller annen form for godkjent sikkerhet. Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle…

Depositumsgaranti

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet om husleien ikke betales eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke alltid man som…

Depositum

Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet depositum dukke opp på et tidlig tidspunkt. Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren. Dette gjøres for å sikre utleiers…