5 gode grunner til å ha utleieforsikring

Dessverre opplever utleiere av og til at leietaker ikke tar vare på boligen slik man kan forvente, eller i verste fall påfører større skade på utleieenheten. I en slik situasjon er det ofte lurt å ha en utleieforsikring.

Det er dessverre ikke alltid leietaker har den samme omtanken for boligen som du selv har. I et leieforhold kan det oppstå tilfeller hvor leietaker ikke overholder det man ble enige om i husleiekontrakten. Dersom leietaker påfører skader på utleieboligen eller ikke betaler husleien, vil det lønne seg å ha en utleieforsikring som dekker dette.

1. Depositumskontoen dekker ikke alt 

Depositum er utleiers sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle skader leietaker har forvoldt utleieboligen. Depositumet består av en samlet sum som blir satt inn på en egen depositumskonto før leieforholdet er satt i gang. Dersom det skulle være grunn for å trekke penger fra depositumet, for eksempel ved mislighold av leiligheten forårsaket av leietaker, er depositumet en god sikkerhet å falle tilbake på.

Selv om depositumet er en god sikkerhet, er et det ikke alltid depositumet dekker det totale tapet relatert til mislighold, skader på leieobjektet eller kostnader knyttet til utkastelse. Beløpet kan raskt stige over summen i depositumskontoen. Gjennom Husleie.no sitt premium-abonnement får du inkludert utleieforsikring, i samarbeid med Tryg Forsikring, vil du som utleier få dekket tap som overgår depositumet, så lenge det er innenfor vilkårene. 

Vurderer du å si opp leieforholdet?

Få en gratis mal for oppsigelse, advarsel og heving av leieforhold på Husleie.no
Kom i gang nå! Helt gratis

2. Skadeverk

En annen god grunn for å ha utleieforsikring er at den dekker skadeverk på bygninger og hageanlegg, innbo og løsøre (gjenstander som ikke er fast eiendom, men som tilhører hjemmet feks. en sykkel) som er utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.

Ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Dette gjør derimot utleieforsikringen du får gjennom Husleie.no. Utleieforsikringen dekker skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende opptil en halv million kroner. Hvis slike skader skulle forekomme må utleier søke å begrense tapet i størst mulig grad og melde skade uten ugrunnet opphold. 

Flere utleiere opplever at boligen ikke har blitt tatt vare på slik de hadde ønsket.

3. Erstatning ved tapt husleie

Er du bekymret for at leietaker ikke vil betale husleien? Utleieforsikringen dekker ubetalt husleie inntil 6 måneder, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. For å begrense tapet kan utleier, ved hjelp av Husleie.no, begjære tvangsfravikelse til Namsmannen innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist.

4. Utgifter i forbindelse med utkastelse

I tillegg dekker vår utleieforsikring nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse. Blant annet er juridisk bistand, gebyrer og ubetalt strøm inntil 30 000, inkludert. Forsikringen dekker også utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle. Dette kan komme godt med dersom det foreligger grunnlag til å gjennomføre en utkastelse av leietaker.

5. Tyveri og underslag

Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet dekkes av utleieforsikringen. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle. En slik forsikring sikrer deg økonomisk hvis uhellet er ute.

Ekspertenes tips

Hvem skal betale for den ødelagte sofaen eller det slitte stuegulvet? Det kan dukke opp usikkerhet rundt hvem som står ansvarlig når en skade oppstår. 

Simon Andre Olsen fra Gjensidige, oppfordrer utleiere til å melde ifra til forsikringen man har fra før om at man leier ut boligen sin.

– Dette bør gjøres fordi forsikringsselskapene anser utleie som høyere risiko, også for «vanlige» brann og vannskader. Dersom du ikke oppgir at du leier ut og noe skjer, risikerer du at erstatningen blir avkortet. Det vil si at du ikke vil få like mye utbetalt og det kan bli dyrt. Dette spesielt dersom skadene er omfattende, slik de gjerne er dersom det har oppstått brann, sier Olsen.

Simon Andre Olsen, Gjensidige

Olsen forteller at det er viktig å melde fra til forsikringsselskapet så snart som mulig ved alle type skader.

– Jeg anbefaler også at leietakeren har en innboforsikring da denne inneholder en ansvarsforsikring på x-antall millioner. Det har vært flere eksempler på at leietakere får en regning fra forsikringsselskapet til utleier om han eller hun har forvoldt en skade ved grov uaktsomhet, sier Olsen.

Andreas Remen Evensen, utleier

Andreas Remen Evensen har lang erfaring med å leie ut sin bolig. I årene han har drevet med utleie har han opplevd at leietaker har påført skader på utleieboligen. 

– Leietaker meldte ikke ifra om skadene som var påført boligen. Utleieforsikring er absolutt til å anbefale, sier Evensen. 

Utleier sitt ansvar

Det er viktig at både utleier og leietaker er forsikret. Når du leier ut er det du som har ansvar for at selve bygningen du leier er forsikret. Du har ansvar for blant annet:

  • At utleieobjektet har det påkrevde antall godkjente røykvarslere
  • At det finnes manuelt utstyr for å slukke en eventuell brann
  • Å bytte ut inventar som er for gammelt
  • At utleieobjektet er godkjent til boligformål
  • At rømningsforholdene er i orden

Utleieforsikringen dekker ikke absolutt alt. Forsikringen dekker blant annet ikke naturlig slitasje på boligen. Hærverk forårsaket av leietakeren blir som regel heller ikke dekket av forsikringen. 

I tillegg får du annonsering til FINN.no, kredittsjekk av leietakere, leiekontrakt og depositumskonto m/BankID, innkreving av husleien, juridisk bistand, hjelp til oppsigelse og mye mer.