Husleien – fastsettelse, innkreving og indeksregulering

Det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet kalles Husleie. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Hvor høy bør leien være?…

Husleieloven

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar 2000. Loven…

Fremleie og AirBnB

Leier du ut gjennom Airbnb eller lignende tjenester, driver du i prinsippet med fremleie. Definisjonen av fremleie er at du som leietaker overdrar de rettighetene du har i henhold til leiekontrakten…

Forsinket betaling av husleien

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales…

Depositumskonto

Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle skader forvoldt mot leieobjektet. I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller…

Depositumsgaranti

Depositum er en nødvendig økonomisk sikring for utleiere, dersom husleien ikke betales eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke alltid man som blivende leieboer har mulighet for å…

Depositum

Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren. Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet depositum dukke opp på et tidlig tidspunkt. Depositumet skal sikre utleiers…