Krav og regler for ulike leieobjekter

I denne artikkelen vil du få en oversikt over krav og regler for utleie av ulike boenheter slik som sokkelleilighet, leilighet, bofellesskap eller hus. Dersom du ønsker å leie ut deler av boligen…

Kredittsjekk av leietakere

Er det lov til å gjennomføre kredittsjekk av leietakere? Mange boligutleiere stiller seg spørrende til dette. Kredittsjekk av leietaker Det er i utgangspunktet ikke lov til å foreta en kredittsjekk…

Konsekvenser av mislighold

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i leiekontrakten så vil dette kunne anses som mislighold av leiekontrakten. I denne artikkelen går vi inn på hva som er konsekvensene av…

Derfor bør du ha innboforsikring

Enten du leier eller eier din egen bolig, er det både fornuftig og anbefalt å ha innboforsikring. Innboforsikring dekker blant annet skader på, og tyveri av, inventar og løsøre. Det er flere grunner…

Hva er et depositumslån?

Når man skal leie bolig, enten det er en studenthybel eller en hel enebolig, vil utleier be om et depositum. Depositumet er vanligvis et beløp som tilsvarer tre til maksimalt seks måneders husleie.…

Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom gjennom en leiekontrakt, skjer det likevel at ting ikke forløper som det skal. Hva betyr mislighold av leiekontrakten? Gjennom…

Husleien – fastsettelse, innkreving og indeksregulering

Det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet kalles husleie. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Hvor høy bør leien være?…

Fremleie og AirBnB

Leier du ut gjennom Airbnb eller lignende tjenester, driver du i prinsippet med fremleie. Definisjonen av fremleie er at du som leietaker overdrar de rettighetene du har i henhold til leiekontrakten…

Forsinket betaling av husleien

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales for sent er dette å regne som et brudd på leieavtalen. Hva gjør man ved……

Depositumsgaranti

Depositum er en nødvendig økonomisk sikring for utleiere, dersom husleien ikke betales eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke alltid man som blivende leieboer har mulighet for å…