6 tips for enkel boligutleie

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Her er seks tips for enkel boligutleie!

Med de stadig stigende boligprisene og kostnadene i samfunnet, er det mange som velger å leie bolig framfor å kjøpe sin egen bolig. I følge Huseiernes landsforbund er ikke utleie alltid problemfritt, og de fleste konfliktene dreier seg om manglende betaling av husleie. Her kommer noen tips for enkel boligutleie.

1. Sjekk referanser

De aller fleste leieforhold er uproblematiske, men er du uheldig kan det føre til problemer som det kan ta lang tid å rydde opp i. I tilfeller der leietaker ruser seg eller misbruker alkohol, er ikke det i seg selv mislighold av leieavtalen. I tillegg er leietakere som ikke betaler en gjenganger i tvister rundt utleie. Du bør derfor kreve å få sjekke referanser. I tillegg kan du be om et leietakerbevis. Det er en kredittsjekk som leietaker kan fremvise og gjøre selv.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned ⇣

Det første steget i et ryddig utleieforhold er å benytte en juridisk riktig leiekontrakt.

2. Bruk en ordentlig leiekontrakt

Det første steget i et ryddig utleieforhold er å benytte en juridisk riktig leiekontrakt. Leiekontrakten skal regulere forholdet mellom utleier og leietaker, og ivareta begge partenes rettigheter. Benytter du en tilfeldig kontrakt du har funnet på internett er det en fare for at du bruker en kontrakt som er ulovlig.

3. Dokumenter boligens tilstand

Husk å dokumentere boligens tilstand før du leier ut. Du må riktignok regne med slitasje på boligen under et leieforhold. Dersom det har kommet noen riper i det nye parkettgulvet, kan du derimot ikke uten videre kreve å få et nytt gulv eller få dette reparert.

Husleietvistutvalget anbefaler å dokumentere leilighetens tilstand ved innflytting og utflytting. Dette gjør du ved å lage en inn- og utflyttingsprotokoll. Da har du dokumentert utleieboligens tilstand, og ved en eventuell tvist vil du ha god dokumentasjon du kan benytte deg av.

Opprett gratis leiekontrakt

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende leiekontrakt. Leiekontrakten, som inkluderer depositumskonto og BankID-signering, er gratis og det tar det deg kun 5 minutter å opprette den.
Kom i gang nå – helt gratis!

4. Betalingsoppfølging

I følge en spørreundersøkelse gjort av Husleie.no, så er det en stor andel av leietakere som betaler husleien for sent. Som regel holder det å sende en purring for at husleien skal bli betalt. Hvis du skulle være uheldig og leietakeren din ikke betaler, er det en rekke regler du bør følge. Følger du ikke reglene som er fastsatt i husleieloven, kan du som utleier risikere å bli erstatningspliktig ovenfor leietakeren. Ved å benytte automatisk betalingsoppfølging gjennom Husleie.no, slipper du alt dette.

5. Husk depositum

Depositum er en økonomisk sikkerhet for utleieren for å kunne få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet. Depositumet skal stå på en egen depositumskonto i leietakerens navn. Det er utleier som må stå for kostnadene knyttet til opprettelsen av en depositumskonto. Penger fra en depositumskonto kan ikke tas ut uten både utleier og leietaker sin samtykke. Når leieforholdet avsluttes, gjøres kontoen opp.

Skulle leietakeren komme med et ønske om at forsinket husleie skal dekkes av depositumet, bør du tenke deg godt om. Beløpet på depositumskontoen vil bli lavere og du vil ha en dårligere sikkerhet dersom husleien fortsatt ikke blir betalt. Vi anbefaler derfor å sende skriftlig varsel og følge den lovlige prosedyren med begjæring om tvangsfravikelse. Synes du dette er en ubehagelig prosess ovenfor leietakeren, så anbefaler vi at du benytter deg av en betalingsoppfølgingsavtale.

Et godt alternativ til depositum er depositumsgaranti. En fordel med depositumsgaranti er at det kreves en positiv kredittsjekk for å få denne garantien.

6. Skatt på utleie av bolig

Skatteetaten har laget en brosjyre som gjelder skatt ved boligutleie og fritidseiendom. Denne bør du sette deg inn i slik at du slipper en skattesmell.

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

lightbulb.svgCreated with Sketch.