Leietaker sine gjester kan til tider bli et problem for utleier, spesielt om de blir boende uten tillatelse. Hvordan kan du håndtere leietaker sine langtidsgjester på en ryddig måte?

Hva er en langtidsgjest?

Mange utleiere fortviler når de oppdager at leietaker har en langtidsgjest boende i boligen de leier ut. Det kan være vanskelig for en utleier å vite hva som er greit og ikke når det kommer til leietakers langvarige besøk.

En langtidsgjest regnes som en person som har flyttet inn til en eiendom, ofte uten å få godkjennelse eller tillatelse fra utleier først. I første omgang kan tanken bak besøket være at personen kun skal bli en uke eller to, men at det utvikler seg til at personen blir værende i flere måneder.

Det kan være vanskelig å vite om leietaker kun har besøk eller om hen faktisk har latt noen flytte inn i utleieboligen. Du som utleier kan sette ned foten dersom du har mistanke om at leietaker har latt noen flytte inn i boligen, som ikke er en kjæreste eller er nær familie.

Dersom du har en mistanke om dette, kan det være en god løsning å ta en prat med leietaker. Da bør du først høre om det er noen som har flyttet inn. Det meste kan løses ved god kommunikasjon. Med et abonnement hos Husleie.no kan du gjennom tjenesten MinHusleie enkelt kommunisere med dine leietakere. Her vil all korrespondanse mellom partene være tilgjengelig gjennom hele leieforholdet.

Forvaltning av leieforholdet gir færre bekymringer

Bruker du Husleie.no får du alle verktøy som boligutleiere behøver inkl. tilgang til juridisk bistand.

Hvem kan flytte inn uten godkjenning av utleier?

Det kan være mange ulike grunner som fører til at en leietaker lar en gjest bli boende i utleieboligen over lengre tid. Det kan være personen for eksempel har økonomiske problemer eller trenger et sted å bo en stund. Uavhengig av dette, så må langtidsgjesten godkjennes av utleier før hen kan flytte inn. Det finnes derimot unntak når det gjelder opptak i husstanden.

Du som utleier kan kreve å godkjenne nye tilflyttere i leieboligen som ikke er nær familie eller samboere. Reglene som gjelder for opptak av bolig er at leietaker har rett til å ta opp i sin husstand:

  • Sin ektefelle eller samboer
  • Sine egne eller ektefellens/samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje
  • Fosterbarn

Kan du nekte en gjest å flytte inn hos leietaker?

Det finnes altså egne regler for hvem man kan la flytte inn uten utleiers samtykke. Ved innflytning uten utleiers samtykke er det kun de som er i oppadgående familie, slik som barn, barnebarn, samboer eller ektefelle som gjelder. Personer som er utenfor dette må godkjennes av utleier først. Dersom utleier ikke godkjenner kan ikke leietaker la noen flytte inn i boligen.

Som beskrevet i husleieloven § 7-1, vil opptak av andre personer i husstanden kreve godkjenning fra utleier. Utleier kan kun nekte innflytting dersom utleier har et forhold til vedkommende som gir saklig grunn til det, eller om det er tydelig at utleieenheten vil bli overbefolket.

Dersom utleier ikke godkjenner kan ikke leietaker la noen flytte inn i boligen.

Hva er ulempene ved langtidsgjester?

Langtidsgjester kan være en stor ulempe for både deg som utleier, så vel som leietakerne som har signert leiekontrakten.

Du bør ha en viss oversikt over hvem som bor i boligen du leier ut. Hvis leietaker har langtidsgjester kan være en ulempe for deg, spesielt hvis du er bekymret for slitasje på utleieboligen eller støy som forstyrrer andre beboere. Det kan også merkes godt om flere har flyttet inn hvis du deler bolig med leietaker.

Dersom leietaker skulle hatt mye besøk kan det føre til en økning i strømforbruket. Dette gjelder spesielt de utleierne som har strøm inkludert i husleien. Det er derfor smart å tenke nøye over om du ønsker å inkludere strøm i husleien eller ikke, før du leier ut boligen. Dette kan nemlig ikke endres før leieavtalen er avsluttet.

En god husleiekontrakt

Har du selv opplevd at det er problematisk at leietaker har langtidsgjester? Da har du kanskje lært på den harde måten. Med mindre du har nedskrevet og avklart i leieavtalen hva som er gjeldene ved et langtidsopphold, kan det være vanskelig å få leietaker til å ikke ha langtidsgjester.

Uansett hvor plagsomt det kan være, kan ikke utleiere urimelig forby leietaker å ha gjester på besøk. Du kan imidlertid sette spesifikke vilkår i leieavtalen som gjelder leietakers gjester og deres rettigheter.

Hvis leietakerne opptrer anstendig og behandler eiendommen med forsiktighet og følger reglene i husleiekontrakten, vil tvister mest sannsynlig bli unngått. Det er derimot viktig å ha en god husleiekontrakt før leieforholdet inngås. Dette gjelder også depositumskonto, som gir en økonomisk sikkerhet i leieforholdet. Det vil være en sikkerhet dersom noe skulle blitt ødelagt eller husleien ikke skulle blitt betalt.

Det er derfor viktig at alt er på plass og at det blir brukt en god husleiekontrakt før et leieforhold blir igangsatt. Du finner en god, digital og juridisk riktig husleiekontrakt helt gratis på Husleie.no.

Leietaker sitt ansvar

Leietaker har som plikt å behandle husrommet med varsomhet og følge det som er nedskrevet i husleieavtalen. I tillegg skal leietaker følge de husordensreglene som er fastsatt i husleiekontrakten. Leietaker har et ansvar for utleieboligen, og skal ikke utføre skader på boligen eller være til ulempe for andre beboere. Dette er beskrevet i husleieloven §§ 5-1 og 5-2. Dersom leietaker følger disse reglene er det tillatt for leietaker å ha besøk når hen selv ønsker. Det går derimot en grense mellom å ha noen på besøk og ha noen boende hos seg.

langtidsgjester

Leietaker har som plikt å behandle husrommet med varsomhet.

Kan du øke husleien?

Dersom boligen du leier ut blir bebodd av flere enn du først hadde tenkt, danner ikke det et grunnlag for at utleier kan øke husleien.

Det du derimot kan gjøre er å indeksregulere husleien en gang i året. Husleien kan endres en gang per år, første gang tolv måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Husleieøkningen kan ikke være på mer enn endringen i konsumprisindeksen. Du kan lese mer om indeksregulering her.

Hvis du har skrevet under på en tidsbegrenset kontrakt, kan du ved leieavtalens avslutning endre husleien når du skal leie ut til nye leietakere. Det som da er viktig å huske på er at husleien bør justeres slik at den samsvarer med markedsverdien.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.

Les mer