Advarsel, oppsigelse eller heving?

Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal gå frem som utleier når man ønsker å avslutte leieforholdet. Her får du en liten oversikt over hva de forskjellige termene betyr og hvordan du…

Angrerett på husleiekontrakter

Kjøper du en vare finnes angreretten nedfelt i lovverket. I de fleste tilfeller har du mulighet til å heve kjøpet innenfor et spesifikt tidsrom, dersom du angrer. På utleiemarkedet fungerer det dog…

Tips for boligutleie

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Er du godt forberedt bør det være enkelt å leie ut boligen. I følge SSB sin…

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne…

Si opp leieforhold

Både leietaker og utleier har mulighet til å si opp et leieforhold. Hvilke regler som gjelder kommer oftest frem av leiekontrakten dere skrev ved leieforholdets oppstart, og om denne er tidsbestemt…

Visning

Visning er et ord de aller fleste forbinder med det å kjøpe egen bolig. Men å holde visning, eller gå på en, er også veldig nyttig i forbindelse med leie og utleie av bolig. Tips til utleiere:…

Valg av leietaker

Når man man skal leie ut bolig er valg av leietaker viktig. Leieforholdet skal vare en stund, og da er det nødvendig at man legger et grunnlag for et godt forhold. Be om referanser fra potensielle…

Utleiers ansvar i leieforholdet

I et leieforhold har både leietaker og utleier plikter. Disse kommer normalt frem i leiekontrakten samt i husleieloven. Denne artikkelen omhandler utleiers ansvar i leieforholdet.   Utleierens…

Utkastelse av leietaker

Dersom leietaker ikke oppfyller forpliktelsene etter leiekontrakten og nekter å flytte etter at kontrakten er hevet eller leietaker er sagt opp, kan utleier sende begjæring om tvangsfravikelse for å…

Utflytting

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på. Har man en tidsbestemt leiekontrakt er det datoen som er satt…