Angrerett på husleiekontrakter

Kjøper du en vare finnes angreretten nedfelt i lovverket. I de fleste tilfeller har du mulighet til å heve kjøpet innenfor et spesifikt tidsrom, dersom du angrer. På utleiemarkedet fungerer det dog…

Tips for boligutleie

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Er du godt forberedt bør det være enkelt å leie ut boligen. I følge SSB sin…

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne…

Visning

Visning er et ord de aller fleste forbinder med det å kjøpe egen bolig. Men å holde visning, eller gå på en, er også veldig nyttig i forbindelse med leie og utleie av bolig. Tips til utleiere:…

Valg av leietaker

Når man man skal leie ut bolig er valg av leietaker viktig. Leieforholdet skal vare en stund, og da er det nødvendig at man legger et grunnlag for et godt forhold. Be om referanser fra potensielle…

Utleiers ansvar i leieforholdet

I et leieforhold har både leietaker og utleier plikter. Disse kommer normalt frem i leiekontrakten samt i husleieloven. Denne artikkelen omhandler utleiers ansvar i leieforholdet.   Utleierens…

Utkastelse av leietaker

Dersom leietakeren ikke oppfyller den inngåtte leieavtalen og det foreligger det man kaller for et vesentlig mislighold, har utleier mulighet for å iverksette utkastelse. Siden en slik opplevelse er…

Utflytting

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på. Har man en tidsbestemt leiekontrakt er det datoen som er satt…

Ulovlige husleiekontrakter

Ulovlige husleiekontrakter ikke uvanlig. Når du som leietaker leier en bolig er det vanlig å ha en husleiekontrakt som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Du bør sjekke kontrakten…

Tips til selvangivelsen

Leier du ut deler av bolig du selv bor i eller en bolig du ikke bor i, finnes det noen viktige ting å tenke på. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom de viktigste tipsene til selvangivelsen for…