Ordbok for boligutleie

A

Adgang til utleiebolig

Advarsel

Avslutte depositumskonto

Avvikling av depositumskonto

B

BankID for husleiekontrakt

Begjæring om fravikelse

Begjæring om utkastelse

Betalingdato for husleie

Bolig

Boligannonse

Boligforsikring

Boligkontrakt

Boligutleie

Boligutleier

Boligvisning

Bruksenhetsnummer

D

Depositum

Depositum på privat konto

Depositum på utleiers konto

Depositumsbeløp

Depositumsgaranti

Depositumskonto

Depositumslån

E

Enebolig

Enkel utleie

Etablere depositumskonto

F

Felleskostnader

Flyttemelding

For sen betaling av husleien

Forfallsdato

Forfallsgaranti

Forliksrådet

Forsinket betaling av husleien

Forvaltning

Forvaltning av leieforhold

Fravikelse

Fremleie

G

Gjengs leie

H

Heving

HTU

Huseiernes Landsforbund

Husforsikring

Husleie

Husleieavtale

Husleiegaranti

Husleieinkasso

Husleiekontrakt

Husleieloven

Husleietvistutvalget

Husstandsopptakelse

I

Ikke betalt husleie

Indeksregulering av husleien

Inkasso av husleie

Innbetaling av depositum

Innboforsikring

Innflytting

Innflyttingsprotokoll

K

Konsumprisindeksen

Krav om fravikelse

Krav om utkastelse

L

Lån til depositum

Leie leilighet uten skriftlig husleiekontrakt

Leieavtale

Leieboer

Leieboerbevis

Leiebolig

Leieboligforvaltning

Leieforhold

Leiegaranti

Leiekontrakt

Leier

Leietaker

Leietakerbevis

Leilighet

Leilighetsnummer

M

Markedsleie

Medleietaker

Mislighold av husleieavtale

Mislighold av husleiekontrakt

Mislighold av leieavtale

Mislighold av leiekontrakt

N

Namsfogden

Namsmannen

O

Oppgjør av depositumskonto

Opprette depositumskonto

Oppsigelse

Oppsigelse av leieavtale

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leiekontrakt

Oppsigelse av leietaker

Oppsigelsestid

Overtakelse

Overtakelsesprotokoll

P

Purring på husleien

R

Referansesjekk av leietaker

Regulering av gjengs leie

Rekkehus

Renter på depositumskonto

S

Saklig grunn til oppsigelse

Sikkerhet for leieforhold

Sikkerhet ved leie

Skatt på utleie

T

Tidsbestemt husleieavtale

Tidsbestemt husleiekontrakt

Tidsbestemt leieavtale

Tidsbestemt leieforhold

Tidsbestemt leiekontrakt

Tidsubestemt husleieavtale

Tidsubestemt husleiekontrakt

Tidsubestemt leieavtale

Tidsubestemt leieforhold

Tidsubestemt leiekontrakt

Tilbakebetaling av depositum

Tomannsbolig

Tvangsfullbyrdelse

U

Ubetalt husleie

Ulovlig depositum

Utbetaling av depositumskonto

Utbetaling fra depositumskonto

Utflytting

Utkastelse

Utkastelse av leietaker

Utleie av bolig

Utleiebolig

Utleieforsikring

Utleieforvaltning

Utleiekontrakt

Utleier

V

Varsel om fravikelse

Varsel om utkastelse

Villaforsikring

Visning

Visning av leiebolig

Visningsliste